CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG UNITAXI

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các dịch vụ của UniTaxi và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:

  • Sàng lọc tài xế và đối tác giao hàng trước khi cho phép họ sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.
  • Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của chúng tôi và Quy tắc ứng xử của tài xế; và
  • Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

  • Chỉ ra các vấn đề cần quan tâm.
  • Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.
  • Trả lời các câu hỏi, ý kiến ​​và phản hồi.
  • Thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.