HƯỚNG ĐI & TẦM NHÌN UNITAXI

Ngay từ những ngày đầu thành lập, UNITAXI đã xác định con đường phát triển của mình dựa trên sự hợp tác vững mạnh, dài lâu và bền vững, cộng với trí tuệ của bộ máy điều hành là nền tảng của hệ thống. Đây là những yếu tố cốt lõi để UNITAXI mở rộng phát triển để trở thành công ty hùng mạnh trong tương lai.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Đối với khách hàng, Ước mơ của chúng tôi là mang lại cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất và thỏa mãn nhất. Đối với cán bộ công nhân viên, mỗi thành viên trong công ty là một giá trị và UNITAXI là môi trường để gia tăng giá trị.

Chất lượng Chúng tôi luôn hướng tới sự tin tưởng và tin yêu của khách hàng.
Website: unitaxi.org

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

https://www.20minutos.es/noticia/161913/0/Bastara/correo/electronico/

https://www.sevillaonline.es/nederlands/andalusie/malaga/vliegveld-malaga-costadelsol-agp.htm

http://www.infotaxi.org/spain_taxi/torremolinos_taxi/unitaxi.htm

http://www.transportation-directory.com/professional/untaxi-aumat-9615

https://www.transport-unternehmen.net/professionel/untaxi-aumat-9615

https://www.guia-transporte.com/profesional/untaxi-aumat-9615

http://www.anuari-transport.com/profesional/untaxi-aumat-9615

http://www.transport-international.be/professionnel/untaxi-aumat-9615

http://www.transports-maroc.com/professionnel/untaxi-aumat-9615

http://www.trasporto-italia.com/professionale/untaxi-aumat-9615

http://www.transport-cotedivoire.com/professionnel/untaxi-aumat-9615

http://www.anuar-transport.com/profesionist/untaxi-aumat-9615

https://www.armazenagem-portugal.com/profissional/untaxi-aumat-9615

https://www.tanie-loty.com.pl/transport-z-lotniska-malaga.html

http://www.international-transport.net/professional/untaxi-aumat-9615

http://www.trasporti.fr/professionale/untaxi-aumat-9615

https://www.anuario-transporte.com/profissional/untaxi-aumat-9615